Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Доставка на асфалтова смес

07.09.2015 09:26

“ДОСТАВКА НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ АС8 ИЗН. В50/70 И БИТУМНА ЕМУЛСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРЕЗ 2015Г.”

Доставка на натрошен камък

03.09.2015 09:43

Доставка на натрошен камък/фракция/0-32мм.за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли през 2015 г.

Борсова сделка за периодична доставка на дизелово гориво, бензин А-95-Н, пропан бутан и смазочни материали

20.08.2015 17:10

Борсова сделка за периодична доставка на дизелово гориво, бензин А-95-Н, пропан бутан и смазочни материали, за нуждите на ОП "Чистота", ОП "Горска компания", дирекция "Хуманитарни дейности", ОП "Превенция, благоустройство и строителство", ДСХ, ДСП, ЦНСТ, ОУ "Христо Ботев" с. Бисер, ОУ "Иван Вазов" с. Славяново, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Иваново и общинска администрация - Харманли’’.

“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ МЕТАЧЕН АВТОМОБИЛ, ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“

30.07.2015 11:20

“ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ МЕТАЧЕН АВТОМОБИЛ, ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“

Текущ ремонт на общ.сграда

22.07.2015 16:09

Текущ ремонт на общинска сграда находяща се на ул "Г.М.Димитров" № 3 ет.1 и ет.2 - гр.Харманли

Ремонт на общинска пътна мрежа по обособени позиции

15.07.2015 16:02

“Ремонт на общинска пътна мрежа“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Ремонт общински път НКV 1249 /ІІІ-505, Малево-М.извор/Корен-Криво поле-Елена-Граница общ./Хасково-Харманли/-Болярски извор/, Обособена позиция № 2 – „Ремонт общински път НКV 1214 /ІІІ-808, Иваново-Върбово/Славяново-М.извор/ІІІ-505, Обособена позиция № 3 – „Ремонт общински път към Регионално депо за ТБО Харманли”

„ Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”"

29.06.2015 12:54

„ Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”"

Доставка и монтаж на детски площадки

21.05.2015 10:45

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в ОДЗ"Пролет";ОДЗ"Ален мак"; ЦДГ"Детски свят" и кв.16 на бул.България, УПИ I, идентификатор № 77181.12.368 по КК на гр.Харманли./срещу Атлас/