„Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”

„Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”

Уникален номер в АОП:00056-2020-0007

Обявление

12.05.2020 17:03

„Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”

Решение за откриване

12.05.2020 17:02

„Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”

Документация за възлагане

12.05.2020 17:08

„Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”

Разяснения по документацията

19.05.2020 16:35

„Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”