Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2019 г. - 2020 г.

26.09.2019 13:40

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2019 г. - 2020 г.

„Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2019/2020 г.“

19.09.2019 10:44

„Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2019/2020 г.“

„РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“ с две обособени позиции-ОТТЕГЛЕНА

06.08.2019 08:16

„РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на покрива на съществуваща сграда в УПИ XVII, кв. 70А по ПУП на гр. Харманли (клуб II кв.)“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на туристическа хижа в ПИ 77181.29.217 по КК на гр. Харманли“

„Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

02.08.2019 11:05

„Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

„Доставка на нов мини багер за Гробищния парк на Община Харманли“

30.07.2019 13:09

„Доставка на нов мини багер за Гробищния парк на Община Харманли“

„Доставка на преносим компютър и скенер по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Харманли“

19.07.2019 08:29

„Доставка на преносим компютър и скенер по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Харманли“

„Доставка на нов мини багер за Гробищния парк на Община Харманли“-ОТТЕГЛЕНА

17.07.2019 12:43

„Доставка на нов мини багер за Гробищния парк на Община Харманли“

„Доставка на компютърни системи за нуждите на Община Харманли“

06.03.2019 16:04

„Доставка на компютърни системи за нуждите на Община Харманли“