Доставка на горива за автопарка на Община Харманли за период от една година

Доставка на горива за автопарка на Община Харманли за период от една година

Уникален номер в АОП:  00056-2020-0008

 

Обявление

22.06.2020 16:57

Доставка на горива за автопарка на Община Харманли за период от една година

Решение за откриване

18.05.2020 16:13

Доставка на горива за автопарка на Община Харманли за период от една година