Юни 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Доставка и монтаж на детски площадки

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в ОДЗ"Пролет";ОДЗ"Ален мак"; ЦДГ"Детски свят" и кв.16 на бул.България, УПИ I, идентификатор № 77181.12.368 по КК на гр.Харманли./срещу Атлас/

Уникален номер в АОП  0056-2015-0011

Обявление

21.05.2015 16:24

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в ОДЗ"Пролет";ОДЗ"Ален мак"; ЦДГ"Детски свят" и кв.16 на бул.България, УПИ I, идентификатор № 77181.12.368 по КК на гр.Харманли./срещу Атлас/

Решение за откриване

21.05.2015 16:23

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в ОДЗ"Пролет";ОДЗ"Ален мак"; ЦДГ"Детски свят" и кв.16 на бул.България, УПИ I, идентификатор № 77181.12.368 по КК на гр.Харманли./срещу Атлас/

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

29.05.2015 16:56

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в ОДЗ"Пролет";ОДЗ"Ален мак"; ЦДГ"Детски свят" и кв.16 на бул.България, УПИ I, идентификатор № 77181.12.368 по КК на гр.Харманли./срещу Атлас/