Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

„Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

12.05.2015 16:30

„Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

Ремонт на общинска пътна мрежа

08.05.2015 17:01

“Ремонт на общинска пътна мрежа“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Ремонт общински път НКV 1249 /ІІІ-505, Малево-М.извор/Корен-Криво поле-Елена-Граница общ./Хасково-Харманли/-Болярски извор/, Обособена позиция № 2 – „Ремонт общински път НКV 1214 /ІІІ-808, Иваново-Върбово/Славяново-М.извор/ІІІ-505, Обособена позиция № 3 – „Ремонт общински път към Регионално депо за ТБО Харманли”, Обособена позиция № 4 – „Ремонт общински път НКV 2220 /ІІ-76, Българин-Харманли-Доситеево (Ремонт на железен мост с.Доситеево, част от пътя)

Обследване на многофамилни жилищни сгради

30.04.2015 15:44

„Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Доставка на натрошен камък

30.04.2015 09:59

Доставка на натрошен камък/фракция/0-32мм.за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли през 2015 г.

Доставка чрез закупуване на един брой контейнеровоз (мултилифт) за Сепарираща инсталация за битови отпадъци и шест броя мобилни контейнери

24.04.2015 16:44

Доставка чрез закупуване на един брой контейнеровоз (мултилифт) за Сепарираща инсталация за битови отпадъци и шест броя мобилни контейнери

Текущ ремонт сграда на училище в с. Шишманово

08.04.2015 14:37

Текущ ремонт сграда на училище в с. Шишманово

Доставка на асфалт

30.03.2015 09:06

Доставка на плътна асфалтова смес за износващ пласт АС8 ИЗН.Б50/70, битумна емулсия и натрошен камък/фракция/0-32мм. за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли за 2015 г.

Доставка на съдове за съхраняване на ботови отпадъци за нуждите на Община Харманли ID-3_12.03.2015

12.03.2015 11:36

"Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли"