Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

„Изпълнение на Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Харманли по 2 обособени позиции“

14.04.2016 10:40

„Изпълнение на Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Харманли по 2 обособени позиции“

„Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“ “

29.03.2016 15:54

„Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“ “

„Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“ “

09.03.2016 10:47

„Извършване на строително-монтажни работи по обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“ “

“Преустройство на общинска сграда, находяща се на ул. "Янко Сакъзов" № 16 - гр. Харманли, за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване"

01.12.2015 16:06

“Преустройство на общинска сграда, находяща се на ул. "Янко Сакъзов" № 16 - гр. Харманли, за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване"

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли”

26.11.2015 16:25

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли”

"Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка кетъринг при ОДЗ "Пролет", за хранене на деца в Целодневни детски градини на територията на Община Харманли", по обособени позиции.

07.10.2015 11:51

"Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка кетъринг при ОДЗ "Пролет", за хранене на деца в Целодневни детски градини на територията на Община Харманли", по обособени позиции.

'’Борсова сделка за периодична доставка на газьол за отопление за организации на общинска издръжка в Община Харманли за отоплителен сезон 2015 - 2016 год., с прогнозно количество 165 000 литра за един отоплителен сезон’’

02.10.2015 15:54

'’Борсова сделка за периодична доставка на газьол за отопление за организации на общинска издръжка в Община Харманли за отоплителен сезон 2015 - 2016 год., с прогнозно количество 165 000 литра за един отоплителен сезон’’

“Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли” - 20бр. метални кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.110 куб.м.

02.10.2015 15:40

“Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли” - 20бр. метални кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.110 куб.м.