Октомври 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Избор на изпълнител за изготвяне оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли“ по две обособени позиции

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли", Община Харманли, Област Хасково“ по две обособени позиции

Уникален номер в АОП: 00056-2020-0014

Обявление

15.06.2020 14:53

Протоколи и доклади на комисиите

15.10.2020 16:36

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли", Община Харманли, Област Хасково“ по две обособени позиции