Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

08.10.2019 11:31

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

„Доставка на гориво за отопление“

11.09.2019 09:41

„Доставка на гориво за отопление“

Доставка на употребяван товарен автомобил-контейнеровоз за нуждите на ОП "Чистота" гр. Харманли

22.08.2019 09:13

Доставка на употребяван товарен автомобил - контейнеровоз за нуждите на ОП "Чистота" гр. Харманли

„Упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

02.08.2019 14:37

„Упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

„Доставка чрез закупуване на 2 броя нови леки автомобили, с брой места 4+1 за нуждите на общинска администрация - гр. Харманли”

15.07.2019 09:04

„Доставка чрез закупуване на 2 броя нови леки автомобили, с брой места 4+1 за нуждите на общинска администрация - гр. Харманли”

„Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация по проект: “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - гр. Харманли”

08.07.2019 13:41

„Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация по проект: “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - гр. Харманли”

"Упражняване на строителен надзор на обект: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи ) за обект: Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на гр.Харманли, Община Харманли, Област Хасково"

01.07.2019 15:04

"Упражняване на строителен надзор на обект: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи ) за обект: Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на гр. Харманли, Община Харманли, Област Хасково"

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

28.06.2019 15:59

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО“