Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община ХАРМАНЛИ по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“

14.04.2016 10:36

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община ХАРМАНЛИ по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“

„Строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“

14.04.2016 10:02

„Строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ „Отец Паисий“, град Харманли“

Строителен надзор и оценяване на проект по програма НПЕЕМЖС

13.04.2016 14:05

„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13"

Доставка на резервни части за експлоатация на уличното осветление в община Харманли

13.04.2016 10:07

Доставка на резервни части за експлоатация на уличното осветление в община Харманли

’’Доставка на два броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци ’’

13.04.2016 08:36

’’Доставка на два броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци ’’

Доставка на асфалтова смес

11.04.2016 09:07

“ДОСТАВКА НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ АС8 ИЗН. В50/70 И БИТУМНА ЕМУЛСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРЕЗ 2016Г.”

Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли

17.03.2016 13:25

Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли

Доставка на резервни части за булдозер за нуждите на Възложителя

17.03.2016 13:24

Доставка на резервни части за булдозер за нуждите на Възложителя