Септември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Строителен надзор и оценяване на проект по програма НПЕЕМЖС

„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за  сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13"

Уникален номер в АОП:9052917

Публична покана

14.04.2016 15:25

„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13"

Документация

14.04.2016 15:24

„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за сградна композиция в гр. Харманли, жк "Тракия", блок 7, блок 8 и блок 18 и за сградна композиция в гр. Харманли, жк „Тракия”, блок 11 и блок 13"

Протокол

27.04.2016 20:07