Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Харманли и второстепенните разпоредители с бюджет"

02.03.2016 10:09

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Харманли и второстепенните разпоредители с бюджет"

"Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска транспортна схема, съгласно маршрутни разписания"

12.12.2015 14:41

"Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска транспортна схема, съгласно маршрутни разписания"

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2015/2016 г.“

15.10.2015 12:44

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2015/2016 г.“

Горскостопански план

10.09.2015 15:30

"Изработване на горскостопански план на горските територии, собственост на Община Харманли".

Специализиран превоз на ученици

02.09.2015 16:45

”Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Харманли до ОУ”Христо Ботев”,с.Българин и обратно през учебната 2015/2016г.” Срок: от 15.09.2015г. до 15.06.2016г.вкл.Прогнозен брой учебни дни – 172 дни.Превозът се извършва по пет маршрута/съгласно техническо задание/ всеки учебен ден, като общият изминат път на ден е 278 км.

Извършване на текущи ремонти на улици в три населени места на територията на община Харманли

04.08.2015 23:01

Извършване на текущи ремонти на улици в три населени места на територията на община Харманли

Доставка на резервни части за експлоатация на улично осветление в Община Харманли

26.02.2015 16:09

Доставка на резервни части за експлоатация на улично осветление в Община Харманли

Доставка на резевни части за улично осветление на Община Харманли ID-2_12.02.2015 г.

12.02.2015 08:46

Доставка на резевни части за улично осветление на Община Харманли