Пазарни консултации

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: "Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА", по плана на гр. Харманли, Община Харманли "

30.04.2020 13:59

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: "Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА", по плана на гр. Харманли, Община Харманли "

„Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр.Харманли

02.03.2020 15:21

„Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр.Харманли

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР"

28.02.2020 14:48

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обект: "Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул. „Христо Смирненски"

СМР-КВ.159 В ГР.ХАРМАНЛИ

11.10.2019 16:26

“Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО“, НАХОДЯЩ СЕ В ПАРЦЕЛ XVII, В КВ. 159, В ГР. ХАРМАНЛИ.

“Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева”

04.07.2018 15:10

“Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева”

Строително – монтажни дейности за обект „Реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

04.07.2018 15:08

Строително – монтажни дейности за обект „Реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

Доставка на парково и архитектурно обзавеждане и оборудване, във връзка с реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

04.07.2018 15:04

Доставка на парково и архитектурно обзавеждане и оборудване, във връзка с реконструкция на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА",

Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Исторически музей - гр.Харманли

06.10.2017 09:51

Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Исторически музей - гр.Харманли