Предварителни обявления

Доставка на гориво за автомобилите на Община Харманли

02.03.2016 16:40

Доставка на гориво за автомобилите на Община Харманли

Доставка на съгове за ТБО

02.03.2016 16:37

Доставка на съгове за ТБО

Предварителни обявления на обществени поръчки

27.02.2015 15:33

Предварителни обявления на обществени поръчки

Асфалтиране на улици и възстановяване на канализационната мрежа

04.12.2014 18:34

Асфалтиране на улици и възстановяване на канализационната мрежа на територията на гр.Харманли причинени от проливните валежи на 05-06.09.2014 г.