Юли 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
2. 04.07.2019 13:32 Обявление
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по НПЕЕМЖС “

15.09.2016 11:51

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по НПЕЕМЖС “ №1 „Сграда с административен адрес гр. Харманли, блок на бул.“ България“53, бл.16-2 №2 „Сграда с административен адрес гр. Харманли, бул. „България” № 48-50

СМР и извършване на авторски надзор на обекти бл.на бул.България 48 и 50

29.08.2016 08:44

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект блок на бул."България" № 48 и блок на бул."Българя" № 50 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"

СМР и извършване на авторски надзор на обект на ул.Сакар планина №9

29.08.2016 08:33

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на ул."Сакар планина" № 9, вх. А и вх. Б в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Националната прог.за енер. ефект. на многофам. жил.сгради"

СМР и извършване на авторски надзор на обект бл.5, бул.България №21

29.08.2016 08:27

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване на обект блок 5, бул."България" № 21 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енер. ефективност на многофамите жилищни сгради"

СМР и извършване на авторски надзор на обект бл.16-2,бул.„България“№53 в гр.Харманли

24.08.2016 14:43

„Изготвяне на инвестиционен проект,извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-2,бул.„България“№53 в гр.Харманли,във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС

СМР и извършване на авторски надзор на обект бл.16-3,бул.„България“№51 в гр.Харманли

24.08.2016 14:43

„Изготвяне на инвестиционен проект,извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-3,бул.„България“№51 в гр.Харманли,във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС

Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Харманли с обща РЗП-43 130,20 м2

08.08.2016 16:18

Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Харманли с обща РЗП-43 130,20 м2

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по Нaционалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

04.08.2016 16:56

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по Нaционалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сград