Договори сключени по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП

Мониторинг на регионално депо за неопасни отпъдъци

11.04.2016 11:02

Мониторинг на регионално депо за неопасни отпъдъци

Поддръжка на копирна техника за нуждите на Община Харманли и поделенията и

21.03.2016 11:22

Поддръжка на копирна техника за нуждите на Община Харманли и поделенията и

Договор за покупко-продажба на мотокултиватор за нуждите на ОП"Чистота" гр.Харманли

21.03.2016 10:36

Договор за покупко-продажба на мотокултиватор за нуждите на ОП"Чистота" гр.Харманли

Извозване на битово-фекални отпадни води от събирателна шахта на обект "Депо за твърди битови отпадъци" на Община Харманли

21.03.2016 10:21

Извозване на битово-фекални отпадни води от събирателна шахта на обект "Депо за твърди битови отпадъци" на Община Харманли

ПРИЕМАНЕ И СЕПАРИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

01.03.2016 09:00

ПРИЕМАНЕ И СЕПАРИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Застрахователна полица № 2200151119000032

04.01.2016 16:31

Застрахователна полица № 2200151119000032

Застрахователна полица № 2200151119000031

04.01.2016 16:29

Застрахователна полица № 2200151119000031

Застрахователна полица № 2200151119000030

04.01.2016 16:26

Застрахователна полица № 2200151119000030