Януари 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ”ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

29.08.2016 16:47

СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ”ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ“

27.07.2016 13:33

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ“

„СМР ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

07.07.2016 15:22

СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „СМР ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” С ОБЕКТ - КМЕТСТВО В С. РОГОЗИНОВО” ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА КМЕТСТВО С.РОГОЗИНОВО”

Доставка на готова храна за Дом за стари хора гр.Харманли

06.07.2016 16:33

"Доставка на готова храна три пъти дневно за нуждите на Дом за стари хора гр.Харманли, както следва: 1.Закуска; 2,Обяд; 3.Вечеря, по предварителни заявки на Възложителя"