Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Доставка на готова храна за Дом за стари хора гр.Харманли

06.07.2016 16:33

"Доставка на готова храна три пъти дневно за нуждите на Дом за стари хора гр.Харманли, както следва: 1.Закуска; 2,Обяд; 3.Вечеря, по предварителни заявки на Възложителя"