Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Изграждане на спортна площадка-ОТТЕГЛЕНА

20.07.2017 16:45

"Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр.Харманли"-ОТТЕГЛЕНА

Доставка на асфалт

19.07.2017 11:06

“ДОСТАВКА НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ АС8 ИЗН. В50/70 И БИТУМНА ЕМУЛСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРЕЗ 2017г.”

Приготвяне и доставка на готова храна за Дом за стари хора 2017

19.07.2017 10:49

Приготвяне и доставка на готова храна за Дом за стари хора 2017

"Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр.Харманли" - ОТТЕГЛЕНА

14.07.2017 16:39

"Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр.Харманли"-ОТТЕГЛЕНА

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2016 - 2017 г.

14.10.2016 08:28

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2016 - 2017 г.

СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ”ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

29.08.2016 16:47

СТРОИТЕЛСТВО / СМР / СРР / НА ОДОБРЕН ОБЕКТ : „ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЪОР ”ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ“

27.07.2016 13:33

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА 3/ТРИ/ ОБЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАРМАНЛИ“

„СМР ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

07.07.2016 15:22

СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „СМР ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” С ОБЕКТ - КМЕТСТВО В С. РОГОЗИНОВО” ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА КМЕТСТВО С.РОГОЗИНОВО”