Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

„Доставка на компютърни системи за нуждите на Община Харманли“

06.03.2019 16:04

„Доставка на компютърни системи за нуждите на Община Харманли“

„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“

27.02.2019 14:43

„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“

„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“

19.12.2018 16:50

„Осигуряване на услуги по информация и публичност и организиране на събития по проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони“

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

17.10.2018 17:03

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДООТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2018/2019г.

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г."

08.10.2018 11:20

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г."

Доставка, монтаж и инсталиране на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект "Дневен център за деца с увреждания и техните семейства "Надежда", гр. Харманли по ОПРР 2014-2020 Г.

10.08.2018 15:54

Доставка, монтаж и инсталиране на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект "Дневен център за деца с увреждания и техните семейства "Надежда", гр. Харманли по ОПРР 2014-2020 Г.

Доставка и монтаж на площадки

05.04.2018 13:56

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки на 3 /три/ обекта на територията на град Харманли

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки на 3 /три/ обекта на територията на град Харманли-ОТТЕГЛЕНА

06.03.2018 09:46

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки на 3 /три/ обекта на територията на град Харманли-ОТТЕГЛЕНА