Април 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

„РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“ с две обособени позиции-ОТТЕГЛЕНА

„РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“
с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Ремонт на покрива на съществуваща сграда в УПИ XVII, кв. 70А по ПУП на гр. Харманли (клуб II кв.)“
Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на туристическа хижа в ПИ 77181.29.217 по КК на гр. Харманли“

Обява

06.08.2019 15:25

Съобщения за прекратяване

27.09.2019 15:46

„РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“ с две обособени позиции „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на покрива на съществуваща сграда в УПИ XVII, кв. 70А по ПУП на гр. Харманли (клуб II кв.)“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на туристическа хижа в ПИ 77181.29.217 по КК на гр. Харманли“