Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Доставка и монтаж на площадки

05.04.2018 13:56

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки на 3 /три/ обекта на територията на град Харманли

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки на 3 /три/ обекта на територията на град Харманли-ОТТЕГЛЕНА

06.03.2018 09:46

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки на 3 /три/ обекта на територията на град Харманли-ОТТЕГЛЕНА

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки-ОТТЕГЛЕНА

08.02.2018 14:59

Доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки на 3 /три/ обекта на територията на град Харманли- ОТТЕГЛЕНА

’’ Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2017 - 2018г. "

11.09.2017 09:16

’’ Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2017 - 2018г. "

“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“

14.08.2017 13:33

“Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес на открито и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр. Харманли“

Изграждане на спортна площадка-ОТТЕГЛЕНА

20.07.2017 16:45

"Изграждане на спортна площадка, уреди за фитнес и озеленяване на кв.44 по ПУП в гр.Харманли"-ОТТЕГЛЕНА

Доставка на асфалт

19.07.2017 11:06

“ДОСТАВКА НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ АС8 ИЗН. В50/70 И БИТУМНА ЕМУЛСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРЕЗ 2017г.”

Приготвяне и доставка на готова храна за Дом за стари хора 2017

19.07.2017 10:49

Приготвяне и доставка на готова храна за Дом за стари хора 2017