Решениe за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект: Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

  00056-2020-0011
Заглавие Дата Файл
Решение за определяне на изпълнител 2020-11-13 16:12:12 Изтеглете файл