Протоколи и доклади на комисиите

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект: Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

  00056-2020-0011
Заглавие Дата Файл
Доклад 2020-11-13 16:08:01 Изтеглете файл
Протокол №4 2020-11-13 16:07:44 Изтеглете файл
Протокол №3 2020-11-13 16:05:56 Изтеглете файл
Протокол № 2 2020-07-23 15:40:22 Изтеглете файл
Протокол № 1 2020-07-20 16:22:29 Изтеглете файл