Обявления

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект: Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих "ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА"

  00056-2020-0011
Заглавие Дата Файл
Обявление за възложена поръчка 2021-01-11 13:09:23 Изтеглете файл
Обявление 2020-06-12 12:02:17 Изтеглете файл