Строителен надзор на улици в гр.Харманли

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР ПО проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли”

Уникален номер в АОП:00056-2018-0015

Обявление

27.06.2018 15:32

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

Решение за откриване

27.06.2018 15:33

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

Документация за възлагане

27.06.2018 15:52

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

Протоколи, доклади и решения на комисията

18.12.2018 12:43

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

Договори и споразумения

20.02.2019 08:31

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР ПО проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Харманли”