Юли 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Протоколи, доклади и решения на комисията

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Заглавие Дата Файл
Решение за избор на изпълнител 2019-02-14 16:41:56 Изтеглете файл
Протокол № 3 2019-02-14 16:41:44 Изтеглете файл
Протокол № 2 2019-02-14 16:41:09 Изтеглете файл
Протокол № 1 2019-01-09 13:50:54 Изтеглете файл