Юли 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Документация за възлагане

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Заглавие Дата Файл
Прединвестиционно проучване 2018-06-26 17:35:34 Изтеглете файл
ПУП 2018-06-26 17:34:13 Изтеглете файл
еЕЕДОП 2018-06-26 17:31:44 Изтеглете файл
Образци на документи 2018-06-26 17:30:59 Изтеглете файл
Документация за възлагане 2018-06-26 17:07:19 Изтеглете файл