Строителен надзор -Компостираща инсталация гр. Харманли

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Уникаленномер в АОП:00056-2018-0013

Обявление

26.06.2018 17:04

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Решение за откриване

26.06.2018 17:06

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Документация за възлагане

26.06.2018 17:32

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Протоколи, доклади и решения на комисията

09.01.2019 13:51

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Договори и споразумения

18.04.2019 15:47

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Съобщение за отваряне на ценови оферти

23.01.2019 09:54

Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор (в това число и оценка за съответствието) на проект: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци" по приоритетната ос: „Отпадъци“ към Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“