Февруари 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване на обект бл.16-1, бул."България" № 55 в гр.Харманли

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-1, бул."България"№55 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Уникален номер в АОП :00056-2016-0007

Обявления

27.07.2016 17:00

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-1, бул."България"№55 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Решение за откриване

27.07.2016 17:01

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-1, бул."България"№55 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Документация за участие

27.07.2016 17:04

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-1, бул."България"№55 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"