Октомври 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Договори и споразумения

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Техническо предложение

Заглавие Дата Файл
Техническа спецификация 2019-04-19 17:05:19 Изтеглете файл
Ценово предложение 2019-04-19 17:05:01 Изтеглете файл
Списък на персонала 2019-04-19 17:04:45 Изтеглете файл
Линеен график 2019-04-19 17:04:27 Изтеглете файл
Договор с изпълнител 2019-04-19 16:50:18 Изтеглете файл