Строителство на компостираща инсталация на Регионално депо за неопасни отпадъци - Харманли

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Уникален номер в АОП:00056-2018-0014

Обявление

29.06.2018 10:49

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Решение за откриване

29.06.2018 10:51

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Документация за възлагане

29.06.2018 10:56

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

02.11.2018 11:00

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Протоколи, доклади и решения на комисията

10.12.2018 17:09

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Договори и споразумения

19.04.2019 17:06

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли

Съобщение за отваряне на ценови оферти

24.01.2019 11:43

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци-Харманли