Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли.

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли по улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

Уникален номер в АОП:00056-2018-0012

Обявление

22.06.2018 15:19

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли по улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

Решение за откриване

22.06.2018 15:21

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли по улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

Документация за възлагане

22.06.2018 17:02

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли по улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

Протоколи, доклади на комисията и решение

05.02.2019 15:51

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли по улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"

Съобщение за отваряне на ценови оферти

28.08.2018 16:35

Ремонт и подмяна на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли по улиците "Христо Ботев", "Александър Стамболийски", "Янко Сакъзов" и бул."Лозенград"