Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Периодични доставки  на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Уникален номер в АОП:00056-2019-0007

Обявление

05.04.2019 16:35

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Решение за откриване

05.04.2019 16:36

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Документация за възлагане

02.04.2019 10:12

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Протоколи, доклади и решения на комисията

09.05.2019 16:59

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Договори и споразумения

13.06.2019 11:06

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли

Съобщение за отваряне на ценови оферти

09.05.2019 17:01

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Харманли