Протоколи, доклади на комисиите и решения

„Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр. Харманли

Уникален номер в АОП:00056-2020-0012

Заглавие Дата Файл
Решение за избор на изпълнител 2021-12-13 16:27:47 Изтеглете файл
Доклад на комисията 2021-12-13 16:27:33 Изтеглете файл
Протокол №3 2021-12-13 16:26:06 Изтеглете файл
Протокол № 2 2021-11-22 15:56:47 Изтеглете файл
Протокол №1 2021-10-15 16:39:35 Изтеглете файл