Обявление

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Ремонт на сградата на НЧ "Дружба - 1870" гр. Харманли

Заглавие Дата Файл
Обявление за възложена поръчка 2022-02-23 16:00:39 Изтеглете файл
Обявление за поръчка 2020-06-15 14:39:50 Изтеглете файл