"Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил - 1 брой за нуждите на Възложителя"

"Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил - 1 брой за нуждите на Възложителя"

Уникален номер в АОП:00056-2018-0026

Обявление

20.11.2018 15:33

"Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил - 1 брой за нуждите на Възложителя"