“ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.” с две обособени позици

“ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.”
с две обособени позици:
Обособена позиция № 1: „Доставка на плътна асфалтова смес
Обособена позиция № 2: „Доставка на битумна емулсия

Уникален номер в АОП: 00056-2019-0010

Обявление

22.04.2019 16:24

“ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.”

Решение за откриване

22.04.2019 16:22

“ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.”

Документация за възлагане

22.04.2019 16:26

“ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.”

Протоколи и доклади на комисиите

17.05.2019 13:58

“Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.” с две обособени позиции

Договори и споразумения

11.07.2019 12:54

“ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.” с две обособени позици: Обособена позиция № 1: „Доставка на плътна асфалтова смес Обособена позиция № 2: „Доставка на битумна емулсия

Съобщение за отваряне на ценови оферти

28.05.2019 13:45

“ Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.” с две обособени позици: Обособена позиция № 1: „Доставка на плътна асфалтова смес Обособена позиция № 2: „Доставка на битумна емулсия