Документация за възлагане

Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2020 г. с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на плътна асфалтова смес;
Обособена позиция № 2: Доставка на битумна емулсия;

Заглавие Дата Файл
еЕЕДОП 2020-05-27 17:12:29 Изтеглете файл
Приложения 2020-05-27 17:12:16 Изтеглете файл
Документация 2020-05-27 17:11:32 Изтеглете файл