Договори и споразумения

Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2020 г. с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на плътна асфалтова смес;
Обособена позиция № 2: Доставка на битумна емулсия;

Уникален номер в АОП: 00056-2020-0009

Заглавие Дата Файл
Договор с изпълнител по Обособена позиция №2 2020-08-17 13:25:29 Изтеглете файл
Договор с изпълнител по Обособена позиция № 1 2020-08-17 13:24:44 Изтеглете файл