Доставка на гориво за отопление

 Доставка на гориво за отопление на училища и детски градини на територията на Община Харманли за сезон 2019 г. - 2020 г.

Обявление

17.10.2019 15:57

"Доставка на гориво за отопление на училища и детски градини на територията на Община Харманли за сезон 2019 г.-2020 г."

Договори и споразумения

14.10.2019 16:59

"Доставка на гориво за отопление на училища и детски градини на територията на Община Харманли за сезон 2019 г.-2020 г."