„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

Уникален номер в АОП: 00056-2019-0025

Обявление

10.10.2019 16:32

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

Решение за откриване

10.10.2019 16:35

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

Документация за възлагане

10.10.2019 16:35

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“