Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

„Упражняване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на Исторически музей – гр. Харманли – част сграда и вертикална планировка“

25.04.2018 15:20

„Упражняване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на Исторически музей – гр. Харманли – част сграда и вертикална планировка“

Консултантски услуги по управление на проект за общинска пътна мрежа в Община Харманли

17.04.2018 15:40

„Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли“

Стротелен надзор на общинска пътна мрежа в Община Харманли

17.04.2018 15:39

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

СМР на общинска пътна мрежа в Община Харманли

17.04.2018 15:38

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли” по четири обособени позиции:

Доставка на асфалт 2018 г.

17.04.2018 15:36

Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2018 г

“Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на Исторически музей - гр. Харманли - част Сграда и вертикална планировка”

12.03.2018 10:50

“Основен ремонт, реконструкция, консерва- ция и реставрация на Исторически музей - гр. Харманли - част Сграда и вертикална планировка”

Доставка на употребяван верижен булдозер за нуждите на община Харманли

06.03.2018 15:14

Доставка на употребяван верижен булдозер за нуждите на община Харманли

“Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка кетъринг при ДГ "Пролет",за хранене на деца в Детски градини на територията на община Харманли”

21.02.2018 10:49

“Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка кетъринг при ДГ "Пролет",за хранене на деца в Детски градини на територията на община Харманли”