Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

СМР и извършване на авторски надзор на обект на ул.Сакар планина №9

29.08.2016 08:33

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на ул."Сакар планина" № 9, вх. А и вх. Б в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Националната прог.за енер. ефект. на многофам. жил.сгради"

СМР и извършване на авторски надзор на обект бл.5, бул.България №21

29.08.2016 08:27

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване на обект блок 5, бул."България" № 21 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енер. ефективност на многофамите жилищни сгради"

СМР и извършване на авторски надзор на обект бл.16-2,бул.„България“№53 в гр.Харманли

24.08.2016 14:43

„Изготвяне на инвестиционен проект,извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-2,бул.„България“№53 в гр.Харманли,във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС

СМР и извършване на авторски надзор на обект бл.16-3,бул.„България“№51 в гр.Харманли

24.08.2016 14:43

„Изготвяне на инвестиционен проект,извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-3,бул.„България“№51 в гр.Харманли,във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС

Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Харманли с обща РЗП-43 130,20 м2

08.08.2016 16:18

Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Харманли с обща РЗП-43 130,20 м2

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по Нaционалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

04.08.2016 16:56

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по Нaционалната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сград

Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване на обект бл.16-1, бул."България" № 55 в гр.Харманли

27.07.2016 10:30

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл.16-1, бул."България"№55 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

„Избор на изпълнител на консултантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

23.07.2016 13:26

„Избор на изпълнител на консултантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Харманли по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“