Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

„ Доставка на гориво за МПС за нуждите на Община Харманли “

09.05.2017 14:05

„ Доставка на гориво за МПС за нуждите на Община Харманли “

Изготвяне на технически паспорт

26.04.2017 13:16

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.ХАРМАНЛИ, БУЛ.„БЪЛГАРИЯ“ №20, БЛ.117 ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ”

Доставка на горива за нуждите на Община Харманли

12.12.2016 08:51

Доставка на горива за нуждите на Община Харманли

“Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка кетъринг при ОДЗ "Пролет",за хранене на деца в Целодневни детски градини на територията на община Харманли”

02.12.2016 13:06

“Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка кетъринг при ОДЗ "Пролет",за хранене на деца в Целодневни детски градини на територията на община Харманли”

„Доставка на горива за нуждите на Община Харманли“

03.10.2016 12:58

„Доставка на горива за нуждите на Община Харманли“

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по НПЕЕМЖС “

15.09.2016 11:52

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по НПЕЕМЖС “ №1 „Сграда с административен адрес гр. Харманли, бул. „България“ № 21, бл. 5 №2 „Сграда с административен адрес гр. Харманли, ул. „Сакар планина” № 9, вход А и вход Б

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по НПЕЕМЖС “

15.09.2016 11:51

“Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на 2 сгради на територията на Община Харманли, обновявани по НПЕЕМЖС “ №1 „Сграда с административен адрес гр. Харманли, блок на бул.“ България“53, бл.16-2 №2 „Сграда с административен адрес гр. Харманли, бул. „България” № 48-50

СМР и извършване на авторски надзор на обекти бл.на бул.България 48 и 50

29.08.2016 08:44

"Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект блок на бул."България" № 48 и блок на бул."Българя" № 50 в гр.Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"