Процедури по ЗОП след 15.04.2016 г.

Основен ремонт сграда кметство с.Доситеево

16.03.2020 11:44

КМЕТСТВО В С. ДОСИТЕЕВО” ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ СГРАДА ЗА КМЕТСТВО С. ДОСИТЕЕВО, УПИ 16-349, КВ.13, С.ДОСИТЕЕВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

"Доставка на 1 (един) брой употребяван специализиран автомобил /автовишка/ за нуждите на Община Харманли“

04.03.2020 14:40

"Доставка на 1 (един) брой употребяван специализиран автомобил /автовишка/ за нуждите на Община Харманли“

Доставка на ново неупотребявано специализирано транспортно средство за хора с увреждания с 8 броя седящи места (без шофьора) и 2 места обособени за закрепяне на инвалидни колички

16.12.2019 10:10

Доставка на ново неупотребявано специализирано транспортно средство за хора с увреждания с 8 броя седящи места (без шофьора) и 2 места обособени за закрепяне на инвалидни колички

Доставка на оборудване във връзка с проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли" по три обособени позиции

13.12.2019 11:18

Доставка на оборудване във връзка с проект: “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли" по три обособени позиции

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

08.10.2019 11:31

„Доставка на употребяван пътнически автомобил (7+1 места) – 1 бр. ОП „Горска компания“ – Харманли“

Доставка на гориво за отопление

11.09.2019 09:41

Доставка на гориво за отопление