Решениe за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли", Община Харманли, Област Хасково“ по две обособени позиции

Заглавие Дата Файл
Решение за определяне на изпълнител 2020-11-25 15:37:43 Изтеглете файл