Протоколи и доклади на комисиите

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли", Община Харманли, Област Хасково“ по две обособени позиции

Заглавие Дата Файл
Доклад на комисията 2020-11-25 15:36:24 Изтеглете файл
Протокол №3 2020-11-25 15:36:01 Изтеглете файл
Протокол №2 2020-11-25 15:35:16 Изтеглете файл
Протокол № 1 2020-10-15 16:35:50 Изтеглете файл