Документация за възлагане

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект: "Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли", Община Харманли, Област Хасково“ по две обособени позиции

Заглавие Дата Файл
Техническа спецификация 2020-06-17 13:41:55 Изтеглете файл
Образци на документи 2020-06-17 13:41:37 Изтеглете файл
Документация за възлагане 2020-06-17 13:41:12 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2020-06-17 13:40:05 Изтеглете файл