Протоколи, доклади и решения на комисията

Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково"

Заглавие Дата Файл
Решение за избор на изпълнител 2020-07-31 11:39:29 Изтеглете файл
Протокол № 3 2020-07-31 11:39:14 Изтеглете файл
Протокол № 2 2020-07-31 11:38:44 Изтеглете файл
Протокол №1 2020-07-13 09:58:51 Изтеглете файл