Протоколи и доклади на комисиите

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски"

Заглавие Дата Файл
Протокол №3 2020-07-09 10:50:15 Изтеглете файл
Протокол №2 2020-07-09 10:49:31 Изтеглете файл
Протокол №1 2020-05-20 13:21:03 Изтеглете файл